Runsten Sö_Fv1948;289,_Aspa

Runsten Aspa

Runsten Aspa

Detta är en den äldsta kända förekomsten av namnet Svitjod som sedan skulle bli Sverige.