Snorre-sturlasson

Snorre Sturlasson

Snorre Sturlasson

Snorre Sturlasson, isländsk lagman, politiker och författare reste i Sverige på 1200–talet och vittnade då bland annat om Södermännens land. Det är dock osäkert om han själv besökte våra trakter. Teckning av Christian Krogh, ca 1898