Artur Hazelius

Artur Hazelius

Artur Hazelius

Artur Hazelius grundade Skansen och Nordiska museet, och i Sörmland blev Artur Bäckström hans lärjunge, i det att han byggde upp Julita gård. Båda ville så gärna att alla Sveriges landskap skulle ha varsin särpräglad ”folksjäl”.