tn_VårGudÄrOssEnVäldigBorgSkrevsAvReformatornOlausPetriVerksamISträngnäs

Vår Gud är oss en väldig borg skrevs av reformatorn Olaus Petri, verksam i Strängnäs. Foto: Johan Eriksson

Vår Gud är oss en väldig borg skrevs av reformatorn Olaus Petri, verksam i Strängnäs. Foto: Johan Eriksson