Vår Gud är oss en väldig borg påminner entreportalen besökarna. Foto: Johan Eriksson

Vår Gud är oss en väldig borg påminner entreportalen besökarna. Foto: Johan Eriksson

Vår Gud är oss en väldig borg påminner entreportalen besökarna. Foto: Johan Eriksson

Vår Gud är oss en väldig borg påminner entreportalen besökarna. Foto: Johan Eriksson