tn_PsalmernasParkHarSkapatsMedAvstampI1695ÅrsPsalmbok_Foto_Johan_Eriksson

Psalmparken "De sjungande stenarna har skapats med avstamp i 1695 års psalmbok. Foto: Johan Eriksson

Psalmparken ”De sjungande stenarna har skapats med avstamp i 1695 års psalmbok. Foto: Johan Eriksson