ElmerVidDeSörmländskaPsalmförfattarnasStenar_Foto_JohanEriksson

Elmer vid de sörmländska psalmförfattarnas egen hörna. Foto: Johan Eriksson.

Elmer vid de sörmländska psalmförfattarnas egen hörna. Foto: Johan Eriksson.