Sörmlands vägnät Grafik Johan Eriksson

Sörmlands vägnät Grafik Johan Eriksson

Sörmlands vägnät

Karta över 1600-talets vägnät (blå prickar) samt runstenar (svarta prickar). Dagens vägnät sammanfaller ganska väl med de gamla rutter där redan vikingarna färdades. Illustration: Johan Eriksson, efter en förlaga i Sörmlands museum