Riksväg 55 byggs ut Foto:Johan Eriksson

Utbyggnad av riksväg 55 Flens kommun

Riksväg 55 byggs ut hösten 2012

Dumprar och grävmaskiner frilägger urberget längs med riksväg 55. Den gamla vägen har blivit för liten – igen. Foto: Johan Eriksson