Var är stålarna?

I februari fick jag ett roligt och intressant uppdrag: Arkiv Sörmland ville ha hjälp med att hitta finansiering av ett angeläget digitalt utvecklingsprojekt, enskildaarkivet.se 

I min rapport tog jag upp både risker och möjligheter som följer i spåren av de lavinartat ökade informationsmängderna. Om föreningslivet inte utvecklar samarbeten, metoder och tekniska plattformar för att bevara sitt digitala källmaterial, så kommer viktiga aspekter av civilsamhällets historia att gå förlorade för alltid. Å andra sidan: digitaliseringen gör att arkivet knyts mycket närmare den dagliga verksamheten. Att arkivera kan lika gärna ses som att publicera och tillgängliggöra. Implementeringen av ett e-arkiv kan också bidra till att lyfta föreningslivets digitala kompetens i bred mening.

Glädjande nog kom min korta utredning till nytta: i maj tilldelades Arkiv Sörmland pengar från kulturrådet för att fortsatt kunna utveckla landets första enskilda e-arkiv. Roligt! Grattis, Arkiv Sörmland!

>> Nyheten hos Region Sörmland: Kulturpengar till Sörmland