Undervaka

Vi är stolta över den svenska offentlighetsprincipen – men hur fungerar egentligen öppenheten i praktiken? Denna fråga har projektet Undervaka försökt att besvara under våren 2017, med hjälp av ett nyutvecklat öppenhetsindex.

Visualisering av Undervakas öppenhetsindex 2017

Undervakas öppenhetsindex 2017

Jag har deltagit i Undervaka genom utveckling av öppenhetsindexet och har dessutom genomfört en stor enkätundersökning, där över 1100 offentliganställda har fått svara på frågor om tillståndet för offentlighetsprincipen i deras egen organisation. Dessutom fick jag förmånen att skriva Undervakas slutrapport.

Rapporten visar att offentlighetsprincipen fortfarande har en mycket stark ställning i den offentliga förvaltningen – åtminstone på pappret. I den digitala verkligheten – där vi oftast befinner oss numera – finns stora problem med öppenheten. Ja, faktum är att offentlighetsprincipen riskerar att krascha, om vi inte väljer att på ett genomtänkt och kontrollerat sätt digitalisera denna demokratiska grundsten.

>> Läs Undervakas slutrapport här

>> Kolla in hos SJF i Almedalen, där Undervakas granskning diskuteras av en kunnig panel, med representation från bland andra Justitiekanslern, DIK-förbundet, och Journalistförbundet. Det sker 3 juli kl 10:00-10:45.