Flen = fett mycket kultur

310

310 personer, företag och föreningar sysslar mer eller mindre professionellt med kultur och andra kreativa näringar (KKN) i Flen. Ja, det var i alla fall så många vi hittade i samband med den kartläggning och analys som jag hjälpte kommunen med under våren och hösten 2018. Bakgrunden var att jag hade tröttnat på att antingen sitta och skriva ensam i mitt enmans Huvudkontoret aka kulturhusetkulturhus (se bilden), eller att åka till Stockholm, Malmö, Göteborg eller andra städer där jag samarbetar med andra skribenter, formgivare och förlag.

Det vore kul att jobba mer på hemmaplan, helt enkelt! När jag började leta lite mer systematiskt efter lokala skribenter, illustratörer, fotografer och andra kreatörer så fanns det väldigt många. Enkäten som vi skickade ut visade dessutom att 70 procent av oss vill ha fler lokala kontakter, mötesplatser och möjligheter att nå ut med vårt arbete i hemkommunen.

Nu är det kommunala projektet ”Kreativa Flen” avslutat, men det närodlade kulturella samarbetet har förhoppningsvis bara börjat.

>> Läs mer om projektet på kommunens hemsida

>> Ta del av analysunderlaget som jag skrev, och som delvis kom med i slutrapporten