Finansiering av ideell sektor – göra gott eller göra pengar?

Det finns väldigt mycket pengar ute i den stora världen. En hel del av stålarna bara ligger där, overksamma på bankkonton, i fonder och madrasser (jodå, det förekommer faktiskt). Så hur kan föreningar och andra verksamheter inom ideell sektor få fatt i kapitalet? 

Jag tycker att det är roligt att leta resurser till mer eller mindre omöjliga projekt. För en tid sedan hjälpte jag Arkiv Sörmland med ett underlag för finansiering av deras elektroniska arkiv. Därefter har jag jobbat vidare lite i samma spår, vilket bland annat resulterade i en workshop med Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

Jag talade då på temat ”Vadan och varthän”, eftersom ”pengajakt” inom ideell sektor – ja, egentligen alla typer av verksamheter – bör ta avstamp i frågan: vad ska vi ha pengarna till? Varthän vill vår organisation, vilka är våra mål? Först därefter blir det intressant att fundera på ”vadan”, alltså hur pengarna ska komma in. Det handlar inte minst om den möjliga motsättningen mellan att göra gott (föreningens värdegrund) och att göra pengar. Det finns få begränsningar för vad en förening faktiskt kan ägna sig åt, men många drar sig för att blir ”för kommersiella”.

Finansiering ideell sektorDessutom måste man alltid komma ihåg att jakt på bidrag och andra intäkter också kostar: det tar tid från föreningens kärnverksamhet – såvida inte kärnverksamheten kan läggas upp på ett sådant sätt att den faktiskt också genererar intäkter. I 66 procent av föreningarna anser styrelsen att brist på resurser är det största hindret för att få in mer resurser!

Vill ni ha hjälp att hitta pengar till er förening eller ett planerat projekt? Hör gärna av er!

Några slutsatser som jag brukar trycka på är följande:

  • Begränsa er inte enbart till regionala och kommunala föreningsbidrag. De är viktiga, men det finns mycket mer pengar på andra ställen!
  • Donationer från privatpersoner och sponsring från företag ger faktiskt mest pengar. Något som ökar är också försäljning/samarbetsavtal med offentlig sektor.
  • Tänk på att det kostar att söka finansiering: gör en investeringskalkyl som visar inom vilka områden ni har störst möjligheter att få kalkylerad avkastning, i förhållande till det jobb som krävs.
  • Något som blir allt viktigare är digitala kampanjer och insamlingar där givarna involveras i ett socialt sammanhang, att många hjälps åt tillsammans för något gott.
  • Slutligen: oavsett om ni kontaktar stora fonder, företag eller förmögna mecenater, så handlar allt om kommunikation: Anpassa budskapet efter partnerns/givarens institutionella logik (värdegrund, tankemönster, metoder, “kultur”). Visa också på egennyttan: “Vad fan får jag för pengarna?