Digitala arkiv i föreningslivet

Idag är det lättare än någonsin att skapa, duplicera, publicera och på andra sätt mångfaldiga och sprida information. En resurs som för bara femtio år sedan framställdes med stor möda, med hjälp av bläckpennor, skrivmaskiner, tippex och karbonpapper har de senaste decennierna exploderat. Hur ska vi hantera de svällande, jäsande, oöverblickbara informationsmängderna? Vad kan vi göra med informationen – och vad gör den med oss? Vilka historiska källor kommer forskarna att ha tillgång till i framtiden? Hur ska vi se på digitaliseringen sub specie aeternitatis?*

Den digitala föreningen

Den digitala föreningen

Under 2017 ledde jag ett projekt som handlade om långtidslagring av digital information i Sörmlands föreningsliv. Bakom projektet stod Länsbildningsförbundet, Hembygdsförbundet och Arkiv Sörmland, med finansiering från landstinget.

Inom ramen för projektet lyckades vi på kort tid koppla samman föreningslivet med en privat aktör (ArkivIT) som har stora erfarenheter av digital dokumenthantering och e-arkiv. ArkivIT har nu slutit ett avtal med Arkiv Sörmland, som därmed blev landets första föreningsarkiv med en riktig e-arkivlösning. Jätteroligt!

Kul var också projektets avslutning, i form av ett seminarium med deltagare från hela länet, som fick lyssna till mig, men framförallt Annelie Jordahl, som berättade om hur hon använde historiska källor i sitt arbete med romanen Augustenbad en sommar.

Man hinner förstås inte ”fixa” en så stor fråga som långtidslagring av digital information inom ramen för ett kort projekt. Men vi lyckades få till stånd en ”riktig” e-arkivering av material från Hyltinge hembygdsförening och gjorde erfarenheter som kan vara till nytta i det fortsatta arbetet med denna ”evighetsfråga”. Projektwebben som drevs under 2017 har e-arkiverats (vad annars?)  hos Arkiv Sörmland. Men lite dokumentation finns också här nedan:

>> Snabbguide för föreningar som vill komma igång med e-arkivering

>> Läs gärna projektets slutrapport

>> En ”peppande” presentation om ”den evige arkivarien” i Uppsala 23/1 2018

>> Bilder från föredrag tillsammans med Anneli Jordahl på Kulturarvsforum i Eskilstuna november 2017

sub specie aeternitatis (ur evighetens synvinkel) är ett uttryck hämtat från filosofen Baruch Spinoza.