Samspel – läromedel i samhällskunskap för gymnasiet

Samspel skrev jag för Bonnier Utbildning – numera Sanoma – i början av 2000-talet. Läromedlet var inriktat på gymnasiets lärlingsprogram, d.v.s samhällskunskap 1a1. Boken är nu slutsåld.

SamspelWebb

Samspel utgår från att alla elever – ja, alla människor – har mycket att säga om samhället vi lever i. Det handlar ju om våra liv, död, kärlek, frihet, rättvisa, krig och fred – vem är egentligen likgiltig inför dessa ämnen? Med utgångspunkt i intressanta frågor, och med hjälp av lättillgängliga texter, kan alla delta aktivt i undervisningen och diskussionerna. Exempel på frågor som lyfts fram i läromedlet:

  • Vilka har egentligen makt över våra liv, och är det rätt personer?
  • Är det orättvist att vissa människor är mycket rikare än andra?
  • Vilka har det bäst i samhället: kvinnor eller män?
  • Kan krig någonsin vara rätt?
  • Är demokrati alltid bättre än diktatur?
  • Är religion oförenlig med demokrati?

>> Om Samspel i Libris