Perspektiv på samhällskunskap 1-3

Omslag Perspektiv på samhället 1-3

Efter ett års slit är den snart klar: Perspektiv på samhällskunskap 1-3, ett nytt läromedel i samhällskunskap för gymnasiet (NA förlag). Boken har arbetats fram tillsammans med en engagerad fokusgrupp, bestående av ett tiotal skickliga lärare med olika bakgrund och förkunskaper.

Jag och redaktör Anna Thorstensson har strävat efter att sätta samman ett läromedel som vågar vara både högaktuellt och ”klassiskt”. Vi tar givetvis upp samhällskunskapens ”eviga” frågor om rättvisa, frihet, makt, identitet, gruppbildningar, marknadsmekanismer och mycket mer. Aktuella begrepp som populism, identitetspolitik, filterbubblor, miljöekonomi, och ”fake news” används för att illustrera och levandegöra de klassiska teorierna, metoderna och modellerna.

Brödtexten är lättläst, konkret, och uppdelad i korta stycken med en tydlig röd tråd. Boken är rikt illustrerad med informationsgrafik och modeller som förstärker och sammanfattar texternas innehåll.

Perspektiv på samhällskunskap 1-3 innehåller ett stort antal metodavsnitt, övningar och uppdrag, där eleverna får använda sina kunskaper i praktiken,. Det handlar om att göra egna enkäter, källkritiskt granska statistiska undersökningar, genomföra argumentationsanalyser, riskanalyser, fallstudier, kontakta lokalpolitiker och mycket, mycket mer. Vi hoppas att Perspektiv på samhällskunskap 1-3 bidrar till att göra samhällskunskapen till ett engagerande, praktiskt inriktat ämne, där texter och teorier också får omsättas i praktiskt arbete. Samhället är ju något vi skapar tillsammans – varje dag.

Läs mer hos NA Förlag