Katrineholm i litteraturen

1_tn_X_Barnens Dag 2Jag och Filip Rensfelt producerade i januari 2018 via vårt gemensamma lilla förlag, Widegrens, en utställning om Katrineholms egendomligt rika litteraturhistoria: Strindberg, Lagerlöf, Thoursie, Ekman, Moberg, Greider, och så vidare – alla har de skrivit om denna högst oansenliga, men ändå kittlande plats. Varför alla dessa vassa pennor i just Katrineholm? Utställningen har visats ett par gånger under 2018 på kulturhuset Ängeln.

Vi tog fram utställningen i nära samarbete med min tidigare kollega Roland Blomkvist på Katrineholms kommunarkiv. (Ett av mina första jobb var faktiskt som kommunarkivarie i Katrineholm, jag var kanske 25 år eller något…) Utställningen kombinerar arkivfoton med berättande texter om författarna, samt citat och utdrag ur deras verk. Bilden ovan är från Barnens dag i Katrineholm på 1950-talet. Vi tyckte att den passade fint med Ragnar Thoursies dikt ”Marknad i ondskans stad” (Tidiga dikter 1941, 1943, publicerad i Den nya människan : samlade dikter (1987), där några rader lyder:

Vid marknad i Jättarnas stad försäljes fågel i bur,
fladdrande gåvor från Edens trädtoppar.

Som smackande ekorrar
ensamma män vakta burarnas lås,
månglare med fiskfjäll i nacken
och i underläppen märke av tand,
grämelsens påle i köttet.

Behängd med dödens sigill är tjurens hals,
och vid påle bunden står offerkalven.

[---]

 

Läs mer om utställningen hos Widegrens förlag.