En annan historia

Under hösten 2017 ägnade jag närmast osunt mycket tid åt att räkna, klassificera och analysera Eskilstunas historiska atomer.

eskilstuna-en-annan-historia-bok-715x400

För att vara lite mer konkret: jag undersökte vilket källmaterial som finns bevarat från Eskilstuna, och i vilken mån dessa källor har använts av den historiska forskningen. Vilka delar av historien har bevarats? Endast fragmentariska spillror – så mycket kan vi vara säkra på. Varför just dessa spillror? Och vilket urval har sedan gjorts av forskarna som lyft upp delar av källorna från det förflutnas mörker?

Jag spekulerade också över vilka delar av denna historia som når ut till allmänheten – alltså hur historieskrivandet omvandlas till historiebruk och historiemedvetande. Resultatet blev ett kapitel i den fina boken ”Eskilstuna – en annan historia”, som utöver min knastertorra historiografiska text innehåller många intressanta människoöden och nya perspektiv på Smedstadens historia.

>> Läs om boken i e-Folket

Bildresultat för en annan historia eskilstuna