Sam Lidman

Sam Lidman

Sam Lidman

Sam Lidman (1824-1897) har förmodligen en av de mer originella texterna på sin gravsten: ”47 lyckliga år på träben!” låter han hälsa eftervärlden.