Torsten Osenius, memento mori

Torsten Osenius, memento mori

Torsten Osenius, memento mori

Torsten Osenius smällde upp en rejäl välkomsthälsning vid ingången till lilla Malma kyrka. Memento Mori – glöm ej att du är dödlig – påminner Torsten alltsedan 1696.