Edvins sorgliga dödsruna

Edvins sorgliga dödsruna

Edvins sorgliga dödsruna

På Torshälla nya kyrkogård står stenen över den “älskade maken Edvin Andersson”, död vid endast 25 års ålder år 1919. Runan ur Eskilstuna-kuriren.