Jag omgrupperar. 
Snart tillbaka!
johan@kjfe.se  
070 - 292 16 30
/Johan

Johan Eriksson är frilansande skribent, redaktör, föreläsare och projektledare. 


Uppdragsgivare i urval: Nationalencyklopedin, Riksdagsförvaltningen, Historiskan, NA förlag, Sveriges kommuner och regioner, Länsbildningsförbundet Sörmland, Natur och kultur, Bonnier Utbildning, Eskilstuna kommun, Folkuniversitets förlag, ETC, Journalistförbundet, Open Knowledge Sweden, Sveagruppen Media, Region Sörmland, Sanoma, Widegrens förlag