Tidtabell flyttfåglarna

Pålitliga fåglar.

Pålitliga fåglar.

Vårfåglarna har hållit tiden i över två sekler. Tabellen visar den genomsnittliga ankomsttiden för några vanliga vårfåglar i Sörmland under perioden 1987 – 2006. Inom parentes anges prosten Ekströms noteringar för tiden 1811 – 1826 på Mörkö. Källa: Föreningen Sörmlands Ornitologer/Ekström. Grafik: Johan Eriksson