Öppna Myndigheten – information och ärenden i e-förvaltningen

Öppna Myndigheten publicerades i början av 2014. Boken handlar om något som jag har jobbat med under ganska många år, nämligen informationshantering och offentlighetsfrågor i offentlig förvaltning. Boken handlar delvis om ”traditionell” dokument- och ärendehantering, men även om hur dessa områden kan integreras med myndigheternas arbete med kommunikation, ledningssystem, informationssäkerhet och införande av nya e-tjänster. Så här presenteras boken av förlaget SKL Kommentus:

”Öppna myndigheten ger dig ett helikopterperspektiv på svensk e-förvaltning. Boken tar upp aktuella frågor om öppna data, e-tjänster, sociala medier, molntjänster, e-arkiv och processorienterade ledningssystem. Samtidigt tolkas allt mot gällande rätt: Hur ska offentlighetsprincipen kunna förenas med krav på sekretess och integritetsskydd i det snabbfotade e-samhället?”

>> Läs mer om boken hos Öppna Myndigheten